Adobe Account Access (Adobe MFA) 選取其他登入方式 & 停用 MFA

  若要異動 Adobe Account Access (Adobe MFA) 相關設定,請登入以下網址 https://account.adobe.com/security/mfa     若驗證方法突然無法接獲通知,可以嘗試選取其他方式     嘗試以 E-mail 收取驗證碼     可以\在此頁面停用 MFA (兩步驟驗證)